FANDOM


Chun Cong Tian Shanglai
Song title
"春从天上来"
Traditional Chinese: 春從天上來
Pinyin: Chūn Cóng Tiān Shànglái
Original Upload Date
Mar.3.2017
Singer
Luo Tianyi and Yuezheng Ling
Producer(s)
Chen Que (music, lyrics)
Zhuzi (illust)
Views
4,400+
Links
bilibili Broadcast


LyricsEdit

Singer Tianyi Ling
Chinese Pinyin English
小时望明月,明月影珊珊 xiǎoshí wàng míngyuè, míng yuèyǐng shānshān
疑是惊鸿飞云端 yí shì jīng hóng fēi yúnduān
发梢偶入耳,痒痒似呢喃 fā shāo ǒu rù'ěr, yǎngyang shì nínán
独荡秋千谁人伴 dú dàng qiūqiān shéi rén bàn
花纷繁,满溢香 huā fēnfán, mǎn yì xiāng
能解我几分念想 néng jiě wǒ jǐ fēn niàn xiǎng
花不语,日渐黄 huā bu yǔ, rìjiàn huáng
何时见春光 hé shí jiàn chūnguāng

犹记起,古有《怜香伴》二女 yóu jì qǐ, gǔ yǒu “liánxiāng bàn” èr nǚ
我只有月中影,远远难叙 wǒ zhǐyǒu yuè zhōngyǐng, yuǎnyuǎn nán xù

日暖帏庭,看漫道残花,翠雾轻盈。 rì nuǎn wéi tíng, kàn màndào cánhuā, cuì wù qīngyíng.
倩影姝丽,铜镜孤形。轻点墨画红绫。 qiànyǐng shū lì, tóng jìng gū xíng. qīng diǎn mòhuà hóng líng.
想蟾宫颜貌,彩云闭,难写丹青。 xiǎng chángōng yán mào, cǎiyún bì, nán xiě dānqīng.
满窗风,乱花鬟云鬓,闭眼泠泠。 mǎn chuāng fēng, luàn huā huán yúnbìn, bì yǎn línglíng.

桃花笑春风,春风抚我面 táohuā xiào chūnfēng, chūnfēng fǔ wǒ miàn
吹皱池水漪涟涟 chuī zhòu chíshuǐ yī liánlián
水中影朦胧,望见憔悴颜 shuǐzhōng yǐng ménglóng, wàng jiàn qiáocuì yán
每日偷来看几遍 měi rì tōu lái kàn jǐ biàn

云月阶,虽堂皇 yún yuè jiē, suī tánghuáng
能解我几分念想 néng jiě wǒ jǐ fēn niàn xiǎng
水不言,映暮光 shuǐ bù yán, yìng mù guāng
不觉泪两行 bù jué lèi liǎng xíng
难相见,不如水中化泡影 nàn xiāng jiàn, bùrú shuǐzhōng huà pàoyǐng
换得片刻梦幻,不再伤情 huàn dé piànkè mènghuàn, bù zài shāng qíng

一时陆离光怪,似历尽三生,灯火荧荧。 yīshí lùlí guāng guài, shì lìjìn sān shēng, dēnghuǒ yíngyíng.
念想婵娟,风裳云佩,竟在咫尺之庭。 niàn xiǎng chánjuān, fēng shang yún pèi, jìng zài zhǐchǐ zhī tíng.
美眸中有怨,低声语,人或魂灵? měi móu zhōng yǒu yuàn, dī shēng yǔ, rén huò húnlíng?
绪难平,恨晚来相见,执手相迎。 xù nán píng, hèn wǎn lái xiāng jiàn, zhí shǒu xiāng yíng.

External LinksEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.